‌‌
Ръководства и наръчници на потребителя

Nokia 7.2

Bluetooth®

Можете да се свързвате безжично с други съвместими устройства, като телефони, компютри, слушалки и комплекти за автомобил. Можете също да изпращате заснетите снимки до съвместими телефони или до компютъра си.

Свързване с Bluetooth устройство

Можете да свържете телефона с множество полезни Bluetooth устройства. С безжични слушалки (продават се отделно) можете да говорите по телефона със свободни ръце, без да прекъсвате заниманията си – например да продължите да работите на компютъра по време на разговор. Свързването на телефон с устройство с Bluetooth се нарича сдвояване.

 1. Докоснете Настройки > Свързани устройства > Предпочитания за свързване > Bluetooth.
 2. Задайте Bluetooth на Включено.
 3. Уверете се, че другото устройство е включено. Може да се наложи да стартирате процеса на сдвояване от другото устройство. За подробности вижте ръководството на потребителя за другото устройство.
 4. За да сдвоите телефона и устройството, докоснете устройството в списъка с открити Bluetooth устройства.
 5. Може да се наложи да въведете парола. За подробности вижте ръководството на потребителя за другото устройство.

Тъй като устройствата с безжичната технология Bluetooth осъществяват връзка чрез радиовълни, не е нужно да са насочени директно едно към друго. Bluetooth устройствата обаче трябва да са на не повече от 10 метра (33 фута) едно от друго, като връзката може да бъде нарушена от смущения, причинени от прегради, като например стени, или от други електронни устройства.

Сдвоените устройства могат да се свързват с телефона ви, когато Bluetooth е включен. Други устройства могат да откриват телефона ви само ако екранът с настройки за Bluetooth е отворен.

Не извършвайте сдвояване и не приемайте заявки за свързване от неизвестно устройство. Това ще ви помогне да предпазвате телефона си от опасно съдържание.

Споделяне на съдържание чрез Bluetooth

Ако искате да споделите с приятел снимки или друго съдържание, можете да ги изпратите чрез Bluetooth до неговия телефон.

Можете да използвате няколко Bluetooth връзки едновременно. Например, докато използвате слушалки с Bluetooth, можете да изпращате съдържание до друг телефон.

 1. Докоснете Настройки > Свързани устройства > Предпочитания за свързване > Bluetooth.
 2. Уверете се, че Bluetooth е включен и на двата телефона и че телефоните са видими един за друг.
 3. Отидете до съдържанието, което искате да изпратите, и докоснете share > Bluetooth.
 4. Докоснете телефона на Вашия приятел в списъка с открити Bluetooth устройства.
 5. Ако другият телефон изисква парола, въведете или приемете паролата и докоснете „Сдвояване“.

Паролата се използва само когато се свързвате с устройството за първи път.

Премахване на сдвояване

Ако вече не разполагате с устройството, с което сте сдвоили телефона, можете да премахнете сдвояването.

 1. Докоснете Настройки > Свързани устройства > Свързани преди това устройства.
 2. Докоснете settings до името на устройството.
 3. Докоснете ЗАБРАВЯНЕ.

Полезен ли беше този отговор?

Change language

Choose location
Choose language

Свържете се с екипа по поддръжка

Видео уроци