‌‌
Ръководства и наръчници на потребителя

Nokia 7.2

Спешни обаждания

error_outline

Важно: Не може да се гарантира връзка при всички условия. Никога не разчитайте единствено на безжичен телефон за крайно необходими комуникации, като бърза медицинска помощ.

Преди да се обадите: – Включете телефона. – Ако екранът и клавишите на телефона са заключени, отключете ги. – Преместете се на място с достатъчна сила на сигнала.

Докоснете phone на началния екран.

  1. Въведете официалния номер за спешни обаждания за вашето текущо местоположение. Номерата за спешни обаждания се различават в зависимост от местоположението.
  2. Докоснете phone.
  3. Предайте необходимата информация колкото е възможно по-точно. Не прекратявайте разговора, докато не получите разрешение за това.

Възможно е да се наложи да направите и следното: – Поставете SIM карта в телефона. Ако нямате SIM карта, на заключения екран докоснете Спешни случаи. – Ако телефонът поиска PIN код, докоснете Спешни случаи. – Изключете в телефона ограниченията на обаждания, като забрана на обаждания, фиксирано набиране или затворена потребителска група. – Ако мобилната мрежа не е достъпна, може да опитате да извършите обаждане през интернет, ако можете да се свържете с интернет.

Полезен ли беше този отговор?

Change language

Choose location
Choose language

Свържете се с екипа по поддръжка

Видео уроци