‌‌
Ръководства и наръчници на потребителя

Nokia 7.2

Слух

error_outline

Предупреждение: Използването на слушалки може да ви попречи да чувате шумовете от околната среда. Не използвайте слушалки, ако това може да застраши вашата безопасност.

Някои безжични устройства могат да предизвикат смущения в някои слухови апарати.

Полезен ли беше този отговор?

Change language

Choose location
Choose language

Свържете се с екипа по поддръжка

Видео уроци