‌‌
Ръководства и наръчници на потребителя

Nokia 7.2

Медицински устройства

Работата на радиопредавателното оборудване, включително безжичните телефони, може да предизвика смущения във функционирането на недостатъчно защитени медицински изделия. За да определите дали дадено медицинско изделие е подходящо защитено от външна радиочестотна енергия, се консултирайте с лекар или с производителя на медицинското изделие.

Полезен ли беше този отговор?

Change language

Choose location
Choose language

Свържете се с екипа по поддръжка

Видео уроци