‌‌
Ръководства и наръчници на потребителя

Nokia 7.2

Потенциално взривоопасни среди

Изключвайте устройството си в потенциално взривоопасна среда, например в близост до горивните колонки на бензиностанции. Искрите може да предизвикат експлозия или пожар, което да доведе до нараняване или смърт. Съобразявайте се с ограниченията в районите в близост до гориво, химически заводи или места, където се извършват взривове. Местата с потенциално взривоопасна атмосфера може да не са ясно обозначени. Това обикновено са места, в които е препоръчително да изключите двигателя, под палубата на кораби, в комплекси за прехвърляне или съхранение на химикали и в които въздухът съдържа химикали или частици. Проверете при производителите на автомобили, използващи втечнен газ (например пропан или бутан), дали това устройство може да се използва безопасно в близост до тях.

Полезен ли беше този отговор?

Change language

Choose location
Choose language

Свържете се с екипа по поддръжка

Видео уроци