‌‌
Ръководства и наръчници на потребителя

Nokia 7.2

Рециклиране

Винаги връщайте използваните електронни продукти, батерии и опаковки в предназначените за това събирателни пунктове. Това допринася за предотвратяване на безконтролното изхвърляне на отпадъци и за рециклиране на материалите. Електрическите и електронните продукти съдържат множество ценни материали, включително метали (като мед, алуминий, стомана и магнезий) и благородни метали (като злато, сребро и паладий). Всички материали, вложени в устройството, могат да се възстановят под формата на суровини и енергия.

Полезен ли беше този отговор?

Change language

Choose location
Choose language

Свържете се с екипа по поддръжка

Видео уроци