‌‌
Ръководства и наръчници на потребителя

Nokia 7.2

Използване на мобилна връзка за данни

Включване на мобилната връзка за данни

Плъзнете бързо надолу от горния край на екрана, докоснете Мобилни данни и включете Мобилни данни.

Прекратяване на мобилната връзка за данни

Плъзнете бързо надолу от горния край на екрана, докоснете network_cell Мобилни данни и изключете Мобилни данни.

Използване на мобилна връзка за данни в роуминг

Докоснете Настройки > Мрежа и интернет > Мобилна мрежа и задайте Роуминг на Включено.1

thumb_up_alt

Съвет: За да проследите използването на данни, докоснете Настройки > Мрежа и интернет > Използване на данни.

Включване на самолетен режим

  1. Докоснете Настройки > Мрежа и интернет > Разширени.
  2. Включете Самолетен режим

Самолетният режим прекъсва връзките към мобилната мрежа и изключва функциите за безжична връзка на устройството. Спазвайте инструкциите и изискванията за безопасност, предоставени например от авиокомпанията, както и всички приложими закони и разпоредби. Когато е разрешено, можете да се свържете към Wi-Fi мрежа, например за да разглеждате уеб страници, или да включите Bluetooth споделянето в самолетен режим.

Полезен ли беше този отговор?

Change language

Choose location
Choose language

Свържете се с екипа по поддръжка

Видео уроци