‌‌
Ръководства и наръчници на потребителя

Nokia 7.2

Превозни средства

Радиосигналите може да окажат въздействие върху електронни системи в моторни превозни средства, които са неправилно инсталирани или нямат подходящата защита. За повече информация проверете при производителя на автомобила или на неговото оборудване. Монтиране на устройството в превозно средство трябва да се извършва само от оторизиран персонал. Неправилният монтаж крие опасности и може да обезсили вашата гаранция. Редовно проверявайте дали цялото безжично оборудване в автомобила е монтирано и функционира правилно. Не съхранявайте и не пренасяйте запалими или взривоопасни вещества в едно и също купе с устройството, частите или аксесоарите му. Не поставяйте устройството или неговите аксесоари в зоната, в която се отваря въздушната възглавница.

Полезен ли беше този отговор?

Change language

Choose location
Choose language

Свържете се с екипа по поддръжка

Видео уроци