‌‌
Ръководства и наръчници на потребителя

Nokia 7.2

VPN

Може да ви е необходима връзка с виртуална частна мрежа (VPN), за да получите достъп до фирмените ресурси, като интранет или фирмен имейл, или може да използвате VPN услуга за лични цели.

Свържете се с ИТ администратора на фирмата си за подробности относно конфигурирането на VPN или проверете уеб сайта на услугата (VPN) за допълнителна информация.

Използване на защитена VPN връзка

  1. Докоснете Настройки > Мрежа и интернет > Разширени > VPN.
  2. За да добавите VPN профил, докоснете add.
  3. Въведете информацията за профила според инструкциите на фирмения ви ИТ администратор или на VPN услугата.

Редактиране на VPN профил

  1. Докоснете settings до името на профила.
  2. Променете информацията според нуждите.

Изтриване на VPN профил

  1. Докоснете settings до името на профила.
  2. Докоснете ЗАБРАВЯНЕ НА VPN.

Полезен ли беше този отговор?

Change language

Choose location
Choose language

Свържете се с екипа по поддръжка

Видео уроци