‌‌
Ръководства и наръчници на потребителя

Nokia 8110 4G

Копиране на съдържание

Копирайте създадено от вас съдържание между телефона и компютъра.

Копиране на съдържание между телефона и компютъра

За да копирате съдържание от паметта на телефона, в телефона Ви трябва да е поставена карта с памет.

  1. Натиснете клавиша за превъртане и изберете Настройки.
  2. Превъртете надясно до Съхранение и задайте USB памет на Активирано.
  3. Свържете телефона си със съвместим компютър посредством съвместим USB кабел.
  4. На компютъра отворете мениджър на файлове, например Windows Explorer, и отидете до телефона. Можете да видите съдържанието, съхранено в телефона и в картата с памет, ако е поставена.
  5. Плъзгайте и пускайте елементи между телефона и компютъра.

Did you find this helpful?

Change language

Choose location
Choose language

Свържете се с екипа по поддръжка

Видео уроци