‌‌
Ръководства и наръчници на потребителя

Nokia 8110 4G

За вашата безопасност

Прочетете тези основни указания. Неспазването им може да бъде опасно или в противоречие с местните закони и наредби. За повече информация прочетете цялото ръководство на потребителя.

ИЗКЛЮЧВАЙТЕ В ОБЛАСТИ С ОГРАНИЧЕНИЯ

Изключвайте устройството, когато използването на мобилни телефони не е позволено или когато то може да причини смущения или опасност, например в самолети, в болници или в близост до медицинско оборудване, гориво, химични вещества или взривоопасни райони. Спазвайте всички инструкции в областите с ограничения.

НА ПЪРВО МЯСТО Е БЕЗОПАСНОСТТА НА ПЪТЯ

Спазвайте всички местни закони. Ръцете ви винаги трябва да са свободни за управляване на автомобила, докато шофирате. Първият ви приоритет при шофиране трябва да е безопасността на пътя.

СМУЩЕНИЯ

Всички безжични устройства се влияят от смущения, които могат да влошат работата им.

ОТОРИЗИРАНО СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ

Само оторизиран сервизен персонал може да инсталира или ремонтира този продукт.

БАТЕРИИ, ЗАРЯДНИ УСТРОЙСТВА И ДРУГИ АКСЕСОАРИ

Използвайте само батерии, зарядни устройства и други аксесоари, одобрени от HMD Global Oy за употреба с това устройство. Не свързвайте несъвместими продукти.

ПАЗЕТЕ УСТРОЙСТВОТО СУХО

Ако устройството ви е водоустойчиво, вижте IP класа му на защита за по-подробни указания.

СТЪКЛЕНИ ЧАСТИ

Устройството и/или екранът му е от стъкло. Стъклото може да се счупи, ако устройството бъде изпуснато върху твърда повърхност или бъде ударено силно. Ако стъклото се счупи, не пипайте стъклените части на устройството и не се опитвайте да отстраните счупеното стъкло. Спрете да използвате устройството, докато стъклото не бъде сменено от оторизиран персонал.

ПРЕДПАЗВАЙТЕ СЛУХА СИ

За да избегнете евентуално увреждане на слуха, не слушайте продължително време със силен звук. Бъдете внимателни, когато държите устройството близо до ухото си при включен високоговорител.

SAR

Това устройство отговаря на указанията за радиочестотно облъчване, когато се използва в нормално положение до ухото или се намира на най-малко 5 мм (0,2 инча) от тялото. Конкретните максимални стойности на SAR могат да се намерят в раздела "Сертификационна информация (SAR)" на това ръководство на потребителя. За повече информация посетете www.sar-tick.com.

Ако използвате калъф за носене, щипка за колан или друг държач, които позволяват устройството да се използва, докато е прикрепено към тялото ви, те не трябва да съдържат метал и трябва да осигуряват поне горепосоченото разстояние от тялото ви. Имайте предвид, че е възможно мобилните устройства да предават дори когато не провеждате разговор.

Did you find this helpful?

Change language

Choose location
Choose language

Свържете се с екипа по поддръжка

Видео уроци