‌‌
Ръководства и наръчници на потребителя

Nokia 8110 4G

Медицински изделия

Работата на радиопредавателното оборудване, включително и безжичните телефони, може да предизвика смущения във функционирането на недостатъчно защитени медицински изделия. За да определите дали едно медицинско изделие е подходящо предпазено от външна радиочестотна енергия, консултирайте се с лекар или с производителя на медицинското изделие.

Did you find this helpful?

Change language

Choose location
Choose language

Свържете се с екипа по поддръжка

Видео уроци