‌‌
Ръководства и наръчници на потребителя

Nokia 8110 4G

Настройване и включване на телефона

Научете как да поставяте SIM картата, картата с памет и батерията и как да включвате телефона.

Micro- и nano-SIM карти

Важно: За да използвате този телефон, ви е необходима micro-SIM карта. Ако имате телефон с две SIM карти, ви е необходима micro-SIM и nano-SIM карта. Използвайте само оригинални micro- и nano-SIM карти. Употребата на несъвместими SIM карти може да повреди картата или телефона, както и данните, съхранявани в картата.

MicroSD карти с памет

Използвайте само съвместими карти с памет, одобрени за употреба с това устройство. Несъвместимите карти може да повредят картата и устройството, както и данните, съхранявани в картата.

error_outline

Забележка: Преди да свалите панелите, изключете устройството и разкачете зарядното устройство и всяко друго свързано устройство. Не докосвайте електронните компоненти, докато сменяте панелите. Винаги съхранявайте и ползвайте устройството с поставени панели.

Настройване на телефона

 1. Поставете нокът в слотчето в долния край на телефона и повдигнете и свалете панела.
 2. Ако батерията е в телефона, повдигнете я и я извадете.
 3. Плъзнете SIM картата в слота за SIM с контактите надолу.
 4. Ако имате карта с памет, плъзнете я в слота за карта с памет.
 5. Подравнете контактите на батерията и я поставете.
 6. Поставете обратно задния панел.

Поставяне на втора SIM карта

 1. Ако имате телефон с две SIM карти, плъзнете държача за SIM2 надясно и го отворете нагоре.
 2. Поставете nano-SIM картата в слота за SIM2 с лицето надолу.
 3. Затворете надолу държача и го плъзнете наляво, за да се заключи на място.

Включване на телефона

Натиснете и задръжте клавиша за захранване, докато телефонът започне да вибрира.

Избиране на SIM картата, която ще се използва

 1. Натиснете клавиша за превъртане и изберете Настройки > Мрежа и свързаност > Диспечер на SIM.
 2. За да зададете коя SIM карта да се използва за повиквания, изберете Изход. повиквания и след това SIM1 или SIM2.
 3. За да зададете коя SIM карта да се използва за съобщения, изберете Изход. съобщения и след това SIM1 или SIM2.
 4. За да зададете коя SIM карта да се използва за мобилни данни, изберете Данни и след това SIM1 или SIM2.
thumb_up_alt

Съвет: За да можете да разграничавате SIM картите си, задайте им описателно име. В настройките на Диспечер на SIM изберете всяка SIM карта, въведете име и изберете Запис.

Изваждане на SIM картата

Отворете задния панел, извадете батерията и плъзнете навън SIM картата.

Ако имате телефон с две SIM карти, плъзнете държача за SIM2 надясно и го отворете нагоре. Извадете nano-SIM картата, затворете надолу държача и го плъзнете наляво, за да се заключи на място.

Изваждане на картата с памет

Отворете задния панел, извадете батерията и издърпайте навън картата с памет.

Кодове за достъп

Телефонът и SIM картата използват различни кодове за защита.

– PIN или PIN2 кодове: Тези кодове защитават SIM картата ви от неразрешена употреба. Ако забравите кодовете или те не са предоставени с картата, обърнете си към мобилния си оператор. Ако въведете кода неправилно 3 пъти последователно, ще трябва да го отблокирате с PUK или PUK2 кода. – PUK или PUK2 кодове: Тези кодове са необходими за отблокиране на PIN или PIN2 код. Ако кодовете не са предоставени със SIM картата, обърнете към мобилния си оператор. – Код за защита: Кодът за защита ви помага да защитите телефона си от неразрешена употреба. Можете да настроите телефона да пита за кода за защита, който сте задали. Пазете кода си в тайна и го съхранявайте на сигурно място отделно от телефона. Ако забравите кода и телефонът ви се заключи, ще трябва да го занесете в сервиз. Може да има допълнителни такси, а всички лични данни може да бъдат изтрити от телефона. За повече информация се свържете с най-близкия сервизен пункт за телефона или с вашия търговец. – IMEI код: IMEI кодът се използва за идентифициране на телефоните в мрежата. Може също да се наложи да дадете този номер на сервизния център или на вашия търговец. За да видите своя IMEI номер, наберете *#06#. IMEI кодът на телефона ви освен това е отпечатан върху етикета на телефона, който се намира под батерията. IMEI се вижда и върху оригиналната опаковъчна кутия.

Did you find this helpful?

Change language

Choose location
Choose language

Свържете се с екипа по поддръжка

Видео уроци