Shopping bag with items Shopping bag loading Google Account Warning Chevron right Chevron down Chevron up Arrow left Arrow upward HMD Global Checkmark-outline Location New release /Mail Offer Privacy tip Account External link Facebook Instagram YouTube Twitter

Защо не мога да изключа звука за затвора на камерата?

Skip to main content
Начална страница за поддръжка

Теми за поддръжка

Обслужване и ремонтУстройство
Как мога безопасно да почистя и дезинфекцирам своя телефон Nokia?
Камера и снимки

Защо не мога да изключа звука за затвора на камерата?

Ние трябва да се уверим, че винаги спазваме местното законодателство и разпоредби. Законодателството в някои държави изисква звукът на камерата да не се изключва. Целта на това е да се предотвратят нарушения на личното пространство (например да се снимат хора без тяхно съгласие).

Ако софтуерът Ви е актуален и все още не можете да изключите звука на камерата, това най-вероятно се дължи на разпоредбите за лична неприкосновеност във Вашата държава.

Полезен ли беше този отговор?