Facebook Instagram YouTube Twitter

Как мога да архивирам своите файлове?

Skip to main content
Начална страница за поддръжка

Теми за поддръжка

УстройствоОбслужване и ремонт
Как мога безопасно да почистя и дезинфекцирам своя телефон Nokia?
Файлове и съхранение

Как мога да архивирам своите файлове?

Отворете Настройки > Система > Архивиране и включете опцията за архивиране.
Полезен ли беше този отговор?