Facebook Instagram YouTube Twitter

Как да преместя приложения на SD карта?

Skip to main content
Начална страница за поддръжка

Теми за поддръжка

УстройствоОбслужване и ремонт
Как мога безопасно да почистя и дезинфекцирам своя телефон Nokia?
Приложения и настройки на приложения

Как да преместя приложения на SD карта?

Ако сте задали SD картата си като вътрешно място за съхранение, можете да премествате приложения към картата. Това оставя повече място за приложения, които не могат да се преместят на картата.

Моля, обърнете внимание: не всички приложения могат да се преместят на SD картата.

  1. Влезте на Настройки > Устройство > Приложения
  2. Изберете приложението, което искате да преместите на SD картата
  3. Натиснете Място за съхранение
  4. Влезте на Използвано място за съхранение и натиснете Промени.
  5. Изберете своята SD карта
Полезен ли беше този отговор?