Как да възстановя хардуерните настройки на моя телефон Nokia 8110 4G?

Ако телефонът често блокира, трябва да извършите възстановяване на хардуерните настройки. За тази цел натиснете и задръжте едновременно бутона за намаляване на звука и бутона за включване/изключване за 10 секунди. Телефонът ще започне да вибрира и след това ще се рестартира. При възстановяване на хардуерните настройки не се изтриват потребителски данни.

Полезен ли беше този отговор?

Свържете се с екипа по поддръжка

Видео уроци