Shopping bag with items Shopping bag loading Google Account Warning Chevron right Chevron down Chevron up Arrow left Arrow upward Checkmark-outline Location New release /Mail Offer Privacy tip Language Account External link Facebook Instagram YouTube Twitter

Как да рестартирам телефона?

Skip to main content
Начална страница за поддръжка

Теми за поддръжка

УстройствоОбслужване и ремонт
Как мога безопасно да почистя и дезинфекцирам своя телефон Nokia?
Проблеми, поддръжка и информация за устройството

Как да рестартирам телефона?

Натиснете и задръжте бутона на захранването. Ще се появят опциите за изключване и рестартиране.

Полезен ли беше този отговор?