Facebook Instagram YouTube Twitter

Как да активирам или деактивирам автоматичното коригиране?

Skip to main content
Начална страница за поддръжка

Теми за поддръжка

УстройствоОбслужване и ремонт
Как мога безопасно да почистя и дезинфекцирам своя телефон Nokia?
Настройки за език и въвеждане

Как да активирам или деактивирам автоматичното коригиране?

Отворете Настройки > Система > Езици и въвеждане > Виртуална клавиатура > Gboard > Коригиране на текст.
Полезен ли беше този отговор?