Shopping bag with items Shopping bag loading Google Account Warning Chevron right Chevron down Chevron up Arrow left Arrow upward HMD Global Checkmark-outline Location New release /Mail Offer Privacy tip Account External link Facebook Instagram YouTube Twitter

Как да свържа моя телефон Nokia 8110 към WiFi мрежа?

Skip to main content
Начална страница за поддръжка

Теми за поддръжка

Обслужване и ремонтУстройство
Как мога безопасно да почистя и дезинфекцирам своя телефон Nokia?
Мрежи, WiFi и мобилни данни

Как да свържа моя телефон Nokia 8110 към WiFi мрежа?

Отворете Настройки, натиснете WiFi > Вкл. и след това изберете WiFi точка. Когато WiFi точката е криптирана, ще трябва да въведете съответната парола за достъп.
Полезен ли беше този отговор?