Facebook Instagram YouTube Twitter

Как да свържа моя телефон Nokia 8110 към WiFi мрежа?

Skip to main content
Начална страница за поддръжка

Теми за поддръжка

УстройствоОбслужване и ремонт
Как мога безопасно да почистя и дезинфекцирам своя телефон Nokia?
Мрежи, WiFi и мобилни данни

Как да свържа моя телефон Nokia 8110 към WiFi мрежа?

Отворете Настройки, натиснете WiFi > Вкл. и след това изберете WiFi точка. Когато WiFi точката е криптирана, ще трябва да въведете съответната парола за достъп.
Полезен ли беше този отговор?