Shopping bag with items Shopping bag loading Google Account Warning Chevron right Chevron down Chevron up Arrow left Arrow upward HMD Global Checkmark-outline Location New release /Mail Offer Privacy tip Account External link Facebook Instagram YouTube Twitter

Как да използвам моето устройство Nokia като WiFi точка за достъп?

Skip to main content
Начална страница за поддръжка

Теми за поддръжка

Обслужване и ремонтУстройство
Как мога безопасно да почистя и дезинфекцирам своя телефон Nokia?
Мрежи, WiFi и мобилни данни

Как да използвам моето устройство Nokia като WiFi точка за достъп?

При Android Oreo отворете Настройки > Мрежа и интернет > Точка за достъп и тетъринг. При Android Nougat пътят е малко по-различен: Настройки > Повече > Тетъринг и мобилна точка за достъп. Имайте предвид, че мобилните данни трябва да бъдат включени.
Полезен ли беше този отговор?