Как да използвам моето устройство Nokia като WiFi точка за достъп?

При Android Oreo отворете Настройки > Мрежа и интернет > Точка за достъп и тетъринг. При Android Nougat пътят е малко по-различен: Настройки > Повече > Тетъринг и мобилна точка за достъп. Имайте предвид, че мобилните данни трябва да бъдат включени.

Полезен ли беше този отговор?

Свържете се с екипа по поддръжка

Видео уроци