Facebook Instagram YouTube Twitter

Как мога да добавям и да изтривам пръстови отпечатъци от моя телефон?

Skip to main content
Начална страница за поддръжка

Теми за поддръжка

УстройствоОбслужване и ремонт
Как мога безопасно да почистя и дезинфекцирам своя телефон Nokia?
Сигурност и поверителност

Как мога да добавям и да изтривам пръстови отпечатъци от моя телефон?

За управление на пръстовите отпечатъци отворете Настройки > Сигурност > Пръстов отпечатък
Полезен ли беше този отговор?