Facebook Instagram YouTube Twitter

Закачане на екрана: показвайте телефона си на други хора без риск за сигурността.

Skip to main content
Начална страница за поддръжка

Теми за поддръжка

УстройствоОбслужване и ремонт
Как мога безопасно да почистя и дезинфекцирам своя телефон Nokia?
Сигурност и поверителност

Закачане на екрана: показвайте телефона си на други хора без риск за сигурността.

Можете да закачите нещо на екрана, за да го покажете на други хора без риск за сигурността. За да активирате тази функция и да прегледате инструкциите, отворете Настройки > Сигурност и местоположение > Закачане на екрана.
Полезен ли беше този отговор?