Shopping bag with items Shopping bag loading Google Account Warning Chevron right Chevron down Chevron up Arrow left Arrow upward HMD Global Checkmark-outline Location New release /Mail Offer Privacy tip Account External link Facebook Instagram YouTube Twitter

Какво трябва да направя, ако забравя кода за заключване на телефона?

Skip to main content
Начална страница за поддръжка

Теми за поддръжка

Обслужване и ремонтУстройство
Как мога безопасно да почистя и дезинфекцирам своя телефон Nokia?
Сигурност и поверителност

Какво трябва да направя, ако забравя кода за заключване на телефона?

Ако забравите кода и телефонът е заключен, трябва да потърсите помощ от сервиз. Услугата може да се заплаща и има вероятност всички лични данни на Вашия телефон да бъдат изтрити. За повече информация се свържете с център за обслужване или с доставчика на телефона.

Полезен ли беше този отговор?