Shopping bag with items Shopping bag loading Google Account Warning Chevron right Chevron down Chevron up Arrow left Arrow upward HMD Global Checkmark-outline Location New release /Mail Offer Privacy tip Account External link Facebook Instagram YouTube Twitter

Какво е FOTA?

Skip to main content
Начална страница за поддръжка

Теми за поддръжка

Обслужване и ремонтУстройство
Как мога безопасно да почистя и дезинфекцирам своя телефон Nokia?
Софтуер и актуализации

Какво е FOTA?

„Фърмуер по въздуха“ (Firmware Over-The-Air) или FOTA е метод, при който фърмуерът на дадено мобилно устройство се актуализира безжично от производителя на телефона. Фърмуерът работи във фонов режим без намеса от страна на потребителя, като целта му е да гарантира изправната работа на телефона. Изтеглянето на тези актуализации по безжичен път обикновено отнема от три до десет минути, в зависимост от скоростта на връзката и размера на актуализацията.

Как да активирам FOTA

Отворете Настройки на телефона си > Информация за телефона > Актуализация на софтуера > Актуализиране. Ако имате проблеми с тази функция, моля, свържете се с нашия отдел за обслужване на клиенти.

Полезен ли беше този отговор?