‌‌
Uživatelské příručky a manuály

Nokia 1

Vkládání a vyjímání SIM karty a paměťovou karty

Vložení SIM karty a paměťové karty

  1. Otevřete zadní kryt: Zasuňte nehty do štěrbiny mezi krytem a displejem a opatrným páčením kryt uvolněte.
  2. Je-li v telefonu vložená baterie, vyjměte ji.
  3. Zasuňte kartu nanoSIM do příslušného slotu kontakty směrem dolů. Máte-li duální telefon na dvě SIM, zasuňte druhou SIM kartu do slotu pro SIM 2.1
  4. Paměťovou kartu zasuňte do příslušného slotu kontakty směrem dolů.

Používejte pouze kompatibilní paměťové karty schválené pro použití s tímto přístrojem. Nekompatibilní karty mohou způsobit poškození karty a přístroje a poškodit data uložená na kartě.

error_outline

Poznámka: V zařízeních se dvěma SIM kartami podporují sloty SIM1 i SIM2 sítě 4G. Pokud jsou však obě karty SIM 1 i SIM 2 kartami pro LTE, primární SIM podporuje sítě 4G/3G/2G, zatímco sekundární SIM podporuje pouze 2G. Další informace o SIM kartě zjistíte u svého poskytovatele služeb.

Vyjmutí SIM karty a paměťové karty

Sejměte zadní kryt, vyjměte baterii a vysuňte karty ze slotů.

error_outline

Poznámka: Před odstraňováním libovolného krytu vypněte přístroj a odpojte nabíječku a všechna ostatní zařízení. Při výměně krytů se nedotýkejte elektronických součástí. Přístroj vždy uchovávejte a používejte se všemi kryty nasazenými.

Pomohlo vám to?

Change language

Choose location
Choose language

Kontaktovat podporu

Výuková videa

(