‌‌
Uživatelské příručky a manuály

Nokia 105 (2017)

Nastavení a zapnutí telefonu

Informace o vložení SIM karty, paměťové karty a baterie a o zapnutí telefonu.

Mini SIM

Důležité: Tento přístroj je určen pro použití pouze karet mini SIM (viz obrázek). Použití nekompatibilní SIM karty může způsobit poškození karty nebo přístroje a může dojít k poškození dat uložených na kartě.

error_outline

Poznámka: Před sejmutím kteréhokoli krytu přístroj vypněte a odpojte nabíječku a všechna ostatní zařízení. Při výměně krytů se nedotýkejte žádných elektronických součástek. Přístroj ukládejte a používejte vždy pouze s připevněnými kryty.

Nastavení přístroje (jedna SIM karta)

  1. Vložte prst do malého otvoru na spodní straně telefonu a zvedněte a sejměte kryt.
  2. Pokud je v telefonu vložena baterie, vyjměte ji.
  3. Zasuňte SIM kartu do slotu SIM oblastí kontaktů směrem dolů.
  4. Zorientujte kontakty baterie a vložte baterii.
  5. Nasaďte zadní kryt.

Nastavení přístroje (dvě SIM karty)

  1. Vložte prst do malého otvoru na spodní straně telefonu a zvedněte a sejměte kryt.
  2. Pokud je v telefonu vložena baterie, vyjměte ji.
  3. Zasuňte první SIM kartu do slotu SIM 1 oblastí kontaktů směrem dolů. Zasuňte druhou SIM kartu do slotu SIM 2. Když je přístroj v klidu, jsou k dispozici obě SIM karty současně. Když je jedna SIM karta aktivní, například při hovoru, nemusí být druhá karta k dispozici.
  4. Zorientujte kontakty baterie a vložte baterii.
  5. Nasaďte zadní kryt.

Zapnutí telefonu

Stiskněte a přidržte tlačítko .

Vyjmutí SIM karty

Otevřete zadní kryt, vyjměte baterii a vytáhněte SIM kartu ven.

Pomohlo vám to?

Change language

Choose location
Choose language

Kontaktovat podporu

Výuková videa