‌‌
Uživatelské příručky a manuály

Nokia 130

Tísňová volání

error_outline

Důležité: Připojení není možné zaručit za všech podmínek. Pro životně důležitou komunikaci, jako například u lékařské pohotovosti, se nikdy nespoléhejte pouze na bezdrátový telefon.

Než budete volat: – Zapněte telefon. – Pokud jsou displej a tlačítka telefonu zamknuty, odemkněte je. – Přejděte na místo, kde je k dispozici dostatečně silný signál.

  1. Opakovaně stiskněte tlačítko Konec, dokud není zobrazena plocha.
  2. Zadejte oficiální číslo tísňové linky podle své aktuální polohy. Čísla tísňových linek se v jednotlivých oblastech mohou lišit.
  3. Stiskněte tlačítko Volat.
  4. Podejte co možná nejpřesněji potřebné informace. Neukončujte hovor, dokud k tomu nebudete vyzváni.

Možná budete muset učinit i následující kroky:

– Vložte do telefonu SIM kartu. – Pokud vás telefon vyzve k zadání kódu PIN, napište oficiální číslo tísňové linky podle své aktuální polohy a stiskněte tlačítko Volat. – Vypněte omezení hovorů v telefonu, například blokování, funkci povolených čísel nebo uzavřenou skupinu uživatelů.

Pomohlo vám to?

Change language

Choose location
Choose language

Kontaktovat podporu

Výuková videa

(