‌‌
Uživatelské příručky a manuály

Nokia 130

Ruční nastavení data a času

Hodiny telefonu můžete nastavit ručně.

Změna data a času

  1. Zvolte možnost Menu > > Nastavení času.
  2. Nastavte možnost Aut. akt. data/času na hodnotu Vyp.
  3. Chcete-li nastavit čas, stiskněte navigační tlačítko dolů a zvolte možnost Hodiny. Pomocí navigačního tlačítka nastavte čas a zvolte možnost OK.
  4. Chcete-li nastavit datum, stiskněte navigační tlačítko dolů a zvolte možnost Nastavení data. Pomocí navigačního tlačítka nastavte datum a zvolte možnost OK.

Pomohlo vám to?

Change language

Choose location
Choose language

Kontaktovat podporu

Výuková videa

(