‌‌
Uživatelské příručky a manuály

Nokia 130

Nastavení a zapnutí telefonu

Informace o vložení SIM karty, paměťové karty a baterie a o zapnutí telefonu.

Mini SIM

Důležité: Tento přístroj je určen pro použití pouze karet mini SIM (viz obrázek). Použití nekompatibilní SIM karty může způsobit poškození karty nebo přístroje a může dojít k poškození dat uložených na kartě.

error_outline

Poznámka: Před sejmutím kteréhokoli krytu přístroj vypněte a odpojte nabíječku a všechna ostatní zařízení. Při výměně krytů se nedotýkejte žádných elektronických součástek. Přístroj ukládejte a používejte vždy pouze s připevněnými kryty.

Nastavení přístroje (jedna SIM karta)

 1. Vložte prst do malého otvoru na spodní straně telefonu a zvedněte a sejměte kryt.
 2. Pokud je v telefonu vložena baterie, vyjměte ji.
 3. Zasuňte SIM kartu do slotu SIM oblastí kontaktů směrem dolů.
 4. Pokud máte paměťovou kartu, zasuňte ji do slotu pro paměťovou kartu.
 5. Zarovnejte kontakty baterie a vložte baterii.
 6. Nasaďte zadní kryt.

Nastavení přístroje (dvě SIM karty)

 1. Vložte prst do malého otvoru na spodní straně telefonu a zvedněte a sejměte kryt.
 2. Pokud je v telefonu vložena baterie, vyjměte ji.
 3. Zasuňte první SIM kartu do slotu SIM 1 oblastí kontaktů směrem dolů. Zasuňte druhou SIM kartu do slotu SIM 2. Když přístroj nepoužíváte, jsou k dispozici obě SIM karty současně. Když je jedna SIM karta aktivní, například při hovoru, nemusí být druhá karta k dispozici.
 4. Pokud máte paměťovou kartu, zasuňte ji do slotu pro paměťovou kartu.
 5. Zarovnejte kontakty baterie a vložte baterii.
 6. Nasaďte zadní kryt.

Zapnutí telefonu

Stiskněte a přidržte tlačítko .

Vyjmutí SIM karty

Otevřete zadní kryt, vyjměte baterii a vytáhněte SIM kartu ven.

Vyjmutí paměťové karty

Otevřete zadní kryt, vyjměte baterii a vytáhněte paměťovou kartu ven.

Pomohlo vám to?

Change language

Choose location
Choose language

Kontaktovat podporu

Výuková videa

(