‌‌
Uživatelské příručky a manuály

Nokia 2

Vkládání a vyjímání SIM karty a paměťovou karty

Vložení SIM karty a paměťové karty

  1. Obraťte telefon displejem dolů a vložte nehet do malého výstupku na spodní hraně.
  2. Ohněte a pootevřete kryt a sejměte ho.
  3. Zasuňte nanoSIM kartu do slotu pro SIM kartu, kovovými kontakty směrem dolů, až uslyšíte zacvaknutí na místo. Pokud máte telefon na dvě SIM karty, zasuňte druhou SIM kartu do slotu pro druhou SIM kartu.
  4. Pokud máte paměťovou microSD kartu, zasuňte ji do slotu pro paměťovou kartu.
  5. Přitlačte horní hranu zadního krytu na horní hranu telefonu, nasaďte kryt na místo a zacvakněte všechny západky podél hran krytu.1
error_outline

Varování: Neotevírejte kryt baterie, mohlo by dojít k poškození zařízení.

error_outline

Poznámka: Před odstraňováním libovolného krytu vypněte přístroj a odpojte nabíječku a všechna ostatní zařízení. Při výměně krytů se nedotýkejte elektronických součástí. Přístroj vždy uchovávejte a používejte se všemi kryty nasazenými.

Vyjmutí SIM karty a paměťové karty

  1. Sejměte zadní kryt telefonu. Obraťte telefon displejem dolů a vložte nehet do malého výstupku na spodní hraně.
  2. Ohněte a pootevřete kryt a sejměte ho.
  3. Vyjměte karty. Pokud chcete vyjmout SIM kartu ze slotu SIM2, musíte na ni lehce zatlačit, aby se uvolnila.

Pomohlo vám to?

Change language

Choose location
Choose language

Kontaktovat podporu

Výuková videa

(