‌‌
Uživatelské příručky a manuály

Nokia 3.1

Zapnutí funkce Wi-Fi

Připojení Wi-Fi je zpravidla rychlejší a levnější než mobilní datové připojení. Pokud je k dispozici síť Wi-Fi i mobilní datové připojení, použije telefon síť Wi-Fi.

Zapnutí funkce Wi-Fi

  1. Klepněte na Nastavení > Síť a internet > Wi-Fi.
  2. Přepněte možnost Wi-Fi do polohy Zapnuto.
  3. Vyberte připojení, které chcete použít.

Připojení Wi-Fi je aktivní, když je na stavovém řádku u horního okraje displeje zobrazena ikona network_wifi.

Důležité: Pro zvýšení bezpečnosti připojení Wi-Fi používejte šifrování. Šifrování zmenšuje riziko přístupu jiných osob k vašim datům.

thumb_up_alt

Tip: Pokud chcete určovat polohu v době, kdy nejsou k dispozici signály satelitního systému, například v budovách nebo mezi vysokými budovami, můžete pro lepší přesnost určování polohy zapnout síť Wi-Fi.

Pomohlo vám to?

Change language

Choose location
Choose language

Kontaktovat podporu

Výuková videa

(