Uživatelské příručky a manuály

Nokia 3

Zapnutí funkce Wi-Fi

Připojení Wi-Fi je zpravidla rychlejší a levnější než mobilní datové připojení. Pokud je k dispozici síť Wi-Fi i mobilní datové připojení, použije telefon síť Wi-Fi.

Zapnutí funkce Wi-Fi

  1. Klepněte na možnost Nastavení > Wi-Fi.
  2. Nastavte možnost Wi-Fi na hodnotu Zapnuto.
  3. Vyberte připojení, které chcete použít.

Připojení Wi-Fi je aktivní, když je na stavovém řádku v horního okraje displeje zobrazena ikona network_wifi. 1

thumb_up_alt

Tip: Pokud chcete určovat polohu v době, kdy nejsou k dispozici signály satelitního systému, například v budovách nebo mezi vysokými budovami, můžete pro lepší přesnost určování polohy zapnout síť Wi-Fi.

Pomohlo vám to?

Change language

Choose location
Choose language

Kontaktovat podporu

Výuková videa