‌‌
Uživatelské příručky a manuály

Nokia 3

Pro vaše bezpečí

Seznamte se s těmito jednoduchými pravidly. Jejich porušení může být nebezpečné, protizákonné či v rozporu s místními předpisy. Další informace najdete v úplné uživatelské příručce.

VYPNĚTE TAM, KDE JE POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE ZAKÁZÁNO

V místech, kde není povoleno používání mobilních telefonů nebo kde může přístroj způsobit rušení či nebezpečí, například v letadle, v nemocnicích a v blízkosti zdravotnických přístrojů, paliv, chemických látek nebo v místech, kde se provádí odstřely za pomoci trhavin, přístroj vypínejte. V místech s omezeními dodržujte všechny pokyny.

BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU PŘEDEVŠÍM

Dodržujte všechny místní zákony. Ruce mějte během jízdy volné pro řízení vozu. Při řízení mějte na paměti především bezpečnost silničního provozu.

RUŠIVÉ VLIVY

Všechny bezdrátové přístroje mohou být citlivé na rušivé vlivy, které mohou ovlivnit jejich provoz.

AUTORIZOVANÝ SERVIS

Instalovat a opravovat tento výrobek mohou pouze autorizované osoby.

BATERIE, NABÍJEČKY A JINÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Používejte pouze baterie, nabíječky a jiné příslušenství schválené společností HMD Global Oy k použití s tímto přístrojem. Nepřipojujte nekompatibilní výrobky.

UDRŽUJTE ZAŘÍZENÍ V SUCHU

Jestli je zařízení vodotěsné, zjistíte v podrobnějších pokynech podle jeho stupně krytí IP.

SKLENĚNÉ SOUČÁSTI

Přístroj, případně jeho displej jsou vyrobeny ze skla. Pokud přístroj spadne na tvrdou plochu nebo ho zasáhne silný úder, může se sklo rozbít. Pokud se sklo rozbije, nedotýkejte se skleněných součástí přístroje ani se nepokoušejte rozbité sklo odstranit z přístroje. Přestaňte přístroj používat, dokud nebude sklo vyměněno autorizovaným servisním pracovníkem.

CHRAŇTE SVŮJ SLUCH

Chcete‑li zabránit možnému poškození sluchu, neposlouchejte po dlouhou dobu příliš hlasitý zvuk. Když je zapnut reproduktor a držíte telefon u ucha, buďte opatrní.

SAR

Tento přístroj splňuje právní přepisy pro vystavení rádiovým vlnám, pokud je používán v normální poloze u ucha nebo je umístěn nejméně 5 mm (0,2 palce) centimetrů od těla. Konkrétní maximální hodnoty SAR najdete v části Certifikační informace (SAR) této uživatelské příručky. Další informace najdete na webu www.sar-tick.com.

Pokud pro nošení telefonu u těla používáte pouzdro, sponu na opasek nebo jiný druh držáku, neměl by obsahovat kovový materiál a měl by být umístěn nejméně ve výše uvedené vzdálenosti od těla. Uvědomte si, že mobilní přístroje mohou vysílat, i když nevoláte.

Did you find this helpful?

Change language

Choose location
Choose language

Kontaktovat podporu

Výuková videa