Shopping bag with items Shopping bag loading Facebook Google Warning Chevron right Chevron down Chevron up Arrow left Arrow right Arrow left Arrow upward HMD Global Location New release /Mail Offer Privacy tip External link Facebook Instagram YouTube Twitter Delivery Smartphone

Uživatelská příručka k telefonu Nokia 3310 3G

Všechna zařízení

Nokia 3310 3G

Tlačítka a částiNastavení a zapnutí telefonuNabíjení telefonuZamknutí a odemknutí tlačítek
Informace o výrobku a bezpečnostní informace

Informace o baterii a nabíječce

Baterie a nabíječka

Tento přístroj používejte pouze s originální dobíjecí baterií BL-4UL

Přístroj nabíjejte nabíječkou AC-18. Typ zástrčky nabíječky se může lišit.

Společnost HMD Global může pro tento přístroj vyrobit další modely baterií nebo nabíječek.

Typ baterie: BL-4UL

Jedna SIM karta – Teoretická doba hovoru až 6 hodin – Teoretická doba v pohotovostním režimu až 27 dní

Dvě SIM karty – Teoretická doba hovoru až 6 hodin – Teoretická doba v pohotovostním režimu až 24 dní

Informace o bezpečnosti baterií a nabíječek

Když odpojujete nabíječku nebo příslušenství, uchopte je a tahejte vždy za zástrčku, nikoli za kabel.

Když nabíječku nepoužíváte, odpojte ji. Když plně nabitou baterii nepoužíváte, dojde po čase k jejímu samovolnému vybití.

Pro optimální výkon baterii vždy udržujte při teplotě 59 až 77 °F (15 až 25 °C). Extrémní teploty snižují kapacitu a životnost baterie. Přístroj s horkou nebo chladnou baterií může dočasně přestat pracovat. Když se kovových pásků na baterii dotkne kovový předmět, může dojít k náhodnému zkratování. To může vést k poškození baterie nebo tohoto předmětu.

Nevhazujte baterie do ohně, protože by mohly vybuchnout. Dodržujte místní předpisy. Je-li to možné, recyklujte je. Neodhazujte je do směsného odpadu.

Baterie nerozebírejte, nerozřezávejte, nemačkejte, neohýbejte, neděrujte ani jinak nepoškozujte. Pokud baterie netěsní, zabraňte kontaktu vytékající kapaliny s kůží nebo očima. Pokud k němu dojde, okamžitě opláchněte zasažené plochy vodou nebo vyhledejte lékařskou pomoc. Baterii neupravujte a nepokoušejte se do ní vkládat cizí předměty. Baterii neponořujte a ani ji nevystavujte působení vody či jiných kapalin. Při poškození mohou baterie explodovat.

Baterii a nabíječku používejte pouze ke stanoveným účelům. Nesprávné používání nebo použití neschválených nebo nekompatibilních baterií či nabíječek může způsobit riziko požáru, výbuchu nebo jiného nebezpečí a může mít za následek zrušení platnosti osvědčení nebo záruk. Pokud si myslíte, že je baterie nebo nabíječka poškozena, odneste ji před dalším používáním ke kontrole do nejbližšího servisního střediska nebo k prodejci telefonu. Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii ani nabíječku. Nabíječky používejte pouze uvnitř budov. Přístroj nenabíjejte při bouřce.

Pomohlo vám to?

Potřebujete další podporu?

Kontaktovat podporu

Chatujte s podporou

Chatujte s podporou

Naše chatovací služba je otevřena 24 hodin denně 7 dní v týdnu. Jednoduše vyplňte své kontaktní údaje a my vás spojíme se zástupcem podpory.

Pošlete nám e-mail

Povězte nám o svém problému a my se vám ozveme e-mailem.

Nokia Mobile Shop support

Encuentra el soporte y contacta a las solicitudes relacionadas con tus compras en la tienda en línea.

Pomoc a asistence

Oprava nebo výměna

Vyzkoušeli jste všechny možnosti, jak problém vyřešit sami, a telefon přesto nefunguje? Pak nás nechte, abychom se o to postarali.

Recyklace

Pošlete nám svůj starý telefon a my se postaráme o jeho bezpečnou likvidaci.