Uživatelské příručky a manuály

Nokia 3310 3G

Volání

Volání

Informace o volání z nového telefonu

  1. Napište telefonní číslo. Chcete-li napsat symbol +, používaný pro mezinárodní hovory, stiskněte dvakrát tlačítko *.
  2. Stiskněte tlačítko . Pokud vás k tomu přístroj vyzve, vyberte SIM kartu, kterou chcete použít.
  3. Pro ukončení hovoru stiskněte tlačítko .

Přijmutí hovoru

Stiskněte tlačítko .

thumb_up_alt

Tip: Chcete-li hovory obsluhovat bez pomoci rukou, spárujte telefon s kompatibilní náhlavní soupravou Bluetooth (v prodeji samostatně). Pro zapnutí funkce Bluetooth zvolte možnost Menu > > Připojení > Bluetooth a nastavte možnost Bluetooth na hodnotu Zap..

thumb_up_alt

Tip: Jste-li v situaci, kdy volání nemůžete přijmout a musíte rychle ztlumit vyzvánění, stiskněte tlačítko .

Rychlé vytáčení

Kontakty můžete rychle vytáčet pomocí funkce rychlého vytáčení.

  1. Chcete-li přidat kontakty do seznamu rychlého vytáčení, zvolte možnost Menu > .
  2. Zvolte možnost > Rychlé vytáčení a zapněte funkci Rychlé vytáčení.
  3. Zvolte možnost Upravit.
  4. Přejeďte na volné číslo rychlého vytáčení a zvolte možnost Přidat.
  5. Vyberte kontakt.

Po stisknutí klávesy rychlého vytáčení si můžete vybrat, zda chcete kontaktu zavolat nebo mu poslat textovou zprávu. Ve výchozím nastavení kontaktu zavoláte. Chcete-li hovor změnit na textovou zprávu, vyberte funkci rychlého vytáčení a následně možnost > Přiřadit pro textovou zprávu.

Pomohlo vám to?

Změnit jazyk

Vyberte zemi
Vyberte jazyk

Kontaktovat podporu

Výuková videa

Shopping bag with items Shopping bag loading Facebook Google Warning Chevron right Arrow upward HMD Global External link Facebook Instagram YouTube Twitter