Uživatelské příručky a manuály

Nokia 3310 3G

Autorská práva a další upozornění

Prohlášení o shodě

Společnost HMD Global Oy (Ltd.) tímto prohlašuje, že tento výrobek je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 2014/53/EK. Kopii Prohlášení o shodě naleznete na adrese www.nokia.com/mobile-declaration-of-conformity.

Dostupnost konkrétních výrobků, funkcí, aplikací a služeb se může v jednotlivých oblastech lišit. Další informace zjistíte u svého prodejce nebo u poskytovatele služeb.

Tento přístroj může obsahovat komodity, technologie nebo software, které jsou předmětem právních předpisů upravujících export, platných v USA a dalších zemích. Obcházení příslušných právních předpisů je zakázáno.

Obsah tohoto dokumentu je dodáván "tak jak je". V souvislosti s obsahem tohoto dokumentu a správností a spolehlivostí informací v něm obsažených se kromě záruk stanovených příslušnými právními předpisy neposkytují žádné další výslovné ani implikované záruky, včetně (nikoli však pouze) implikovaných záruk prodejnosti a vhodnosti pro určitý účel. Společnost HMD Global si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění tento dokument revidovat nebo ukončit jeho platnost.

V maximální míře povolené příslušnými právními předpisy nejsou společnost HMD Global ani kterýkoli z jejích poskytovatelů licence za žádných okolností odpovědni za jakoukoli ztrátu dat nebo příjmů ani za zvláštní, náhodné, následné či nepřímé škody způsobené jakýmkoli způsobem.

Rozmnožování, přenos nebo šíření obsahu tohoto dokumentu nebo jeho části v jakékoli formě bez předchozího písemného souhlasu společnosti HMD Global je zakázáno. Společnost HMD Global se řídí politikou neustálého vývoje. Společnost HMD Global si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsaných v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

Společnost HMD Global nevydává žádná prohlášení, neposkytuje žádnou záruku na aplikace třetích stran dodávané s přístrojem ani nepřebírá žádnou odpovědnost za jejich funkčnost, obsah nebo podporu koncových uživatelů. Používáním aplikace berete na vědomí, že je aplikace poskytována "tak jak je".

Stahování map, her, hudby a videosouborů a odesílání obrázků a videosouborů na web může vyžadovat přenos velkého množství dat. Poskytovatel služeb může za přenosy dat účtovat příslušné poplatky. Dostupnost konkrétních výrobků, služeb a funkcí se může v jednotlivých oblastech lišit. Bližší podrobnosti a informace o dostupnosti jazykových verzí získáte u místního prodejce.

Určité funkce a specifikace výrobku mohou být závislé na síti a podléhat dalším podmínkám a poplatkům. Všechny se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Výrobce nebo dovozce v EU: HMD Global Oy, Karaportti 2, 02610 Espoo, Finsko.

Na používání přístroje se vztahují zásady ochrany osobních údajů společnosti HMD Global dostupné na adrese www.nokia.com/en_int/phones/privacy.

© 2017 HMD Global. Všechna práva vyhrazena. HMD Global Oy je exkluzivním držitelem licence značky Nokia pro telefony a tablety. Nokia je registrovaná ochranná známka společnosti Nokia Corporation.

Slovní značka a loga Bluetooth jsou vlastnictvím společnosti Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli jejich používání společností HMD Global podléhá licenci.

Tento výrobek obsahuje i software open source. Informace o autorských právech a další upozornění, informace o oprávnění a uznání zobrazíte, když na ploše zadáte znaky *#6774#.

Pomohlo vám to?

Změnit jazyk

Vyberte zemi
Vyberte jazyk

Kontaktovat podporu

Výuková videa

Shopping bag with items Shopping bag loading Facebook Google Warning Chevron right Arrow upward HMD Global External link Facebook Instagram YouTube Twitter