Uživatelské příručky a manuály

Nokia 3310 3G

Prozkoumání telefonu

Prohlédněte si aplikace a funkce v telefonu

Zvolte možnost Menu.

Přechod k aplikaci nebo funkci

Stiskněte navigační tlačítko nahoru, dolů, vlevo nebo vpravo.

Spouštění aplikací a výběr funkcí

Zvolte možnost Zvolit.

Návrat do předchozího zobrazení

Stiskněte tlačítko .

Návrat na plochu

Stiskněte tlačítko Konec.

Uspořádání menu

Můžete změnit pořadí aplikací v menu.

Chcete-li změnit pořadí aplikací v menu, vyberte aplikaci, kterou chcete přesunout. Zvolte možnost Menu > > Přesun. a přesuňte aplikaci pomocí navigačního tlačítka. Přesuňte aplikaci na požadované místo pomocí navigačního tlačítka.

Pomohlo vám to?

Změnit jazyk

Vyberte zemi
Vyberte jazyk

Kontaktovat podporu

Výuková videa

Shopping bag with items Shopping bag loading Facebook Google Warning Chevron right Arrow upward HMD Global External link Facebook Instagram YouTube Twitter