Uživatelské příručky a manuály

Nokia 3310 3G

Implantované zdravotnické prostředky

Výrobci implantovaných zdravotnických prostředků (např. kardiostimulátory, inzulinové pumpy a neurostimulátory) doporučují, aby v zájmu zamezení potenciálního rušení byla mezi bezdrátovým přístrojem a zdravotnickým prostředkem dodržena minimální vzdálenost 15,3 centimetru. Osoby s takovými přístroji by:

– Vždy měly udržovat bezdrátový přístroj nejméně 15,3 centimetru od zdravotnického přístroje. – Neměly nosit bezdrátový přístroj v náprsní kapse. – Měly při telefonování přikládat bezdrátový přístroj k uchu dále od zdravotnického prostředku. – Měly bezdrátový přístroj vypnout, jestliže existuje důvodné podezření, že způsobuje rušení. – Měly dodržovat pokyny výrobce implantovaného zdravotnického prostředku.

Máte‑li dotazy týkající se použití bezdrátového přístroje s implantovaným zdravotnickým prostředkem, obraťte se na svého poskytovatele zdravotnické péče.

Pomohlo vám to?

Změnit jazyk

Vyberte zemi
Vyberte jazyk

Kontaktovat podporu

Výuková videa

Shopping bag with items Shopping bag loading Facebook Google Warning Chevron right Arrow upward HMD Global External link Facebook Instagram YouTube Twitter