Uživatelské příručky a manuály

Nokia 3310 3G

Psaní textu

Psaní pomocí klávesnice

Psaní na klávesnici je snadné a zábavné.

Opakovaně stiskněte tlačítko, dokud se nezobrazí požadované písmeno.

Chcete-li vložit mezeru, stiskněte tlačítko 0.

Chcete-li vložit speciální znak nebo interpunkční znaménko, stiskněte tlačítko *.

Stisknutím tlačítka # můžete přepínat mezi velkými a malými písmeny.

Chcete-li zadat číslo, stiskněte a podržte tlačítko s požadovanou číslicí.

Psaní se slovníkem

Pro urychlení psaní může telefon odhadovat, co začínáte psát. Funkce Slovník pracuje s vestavěným slovníkem. Tato funkce není k dispozici pro všechny jazyky.

Pro zapnutí psaní se slovníkem zvolte možnost Menu > > . Přejeďte na možnost Slovník a vyberte jazyk.

Pro přepnutí mezi psaní se slovníkem a tradičním psaním stiskněte opakovaně tlačítko #.

Chcete-li psaní se slovníkem vypnout, zvolte možnost Menu > > , přejeďte na možnost Slovník a vyberte možnost Vypnout slovník.

Pomohlo vám to?

Změnit jazyk

Vyberte zemi
Vyberte jazyk

Kontaktovat podporu

Výuková videa

Shopping bag with items Shopping bag loading Facebook Google Warning Chevron right Arrow upward HMD Global External link Facebook Instagram YouTube Twitter