‌‌
Uživatelské příručky a manuály

Nokia 3310

Volání

Volání

Informace o volání z nového telefonu

  1. Napište telefonní číslo. Chcete-li napsat symbol +, používaný pro mezinárodní hovory, stiskněte dvakrát tlačítko *.
  2. Stiskněte tlačítko . Pokud vás k tomu přístroj vyzve, vyberte SIM kartu, kterou chcete použít.
  3. Pro ukončení hovoru stiskněte tlačítko .

Přijmutí hovoru

Stiskněte tlačítko .

thumb_up_alt

Tip: Chcete-li hovory obsluhovat bez pomoci rukou, spárujte telefon s kompatibilní náhlavní soupravou Bluetooth (v prodeji samostatně). Pro zapnutí funkce Bluetooth zvolte možnost Menu > > Připojení > Bluetooth a nastavte možnost Bluetooth na hodnotu Zap..

thumb_up_alt

Tip: Pokud zrovna nemůžete hovor přijmout a potřebujete rychle ztlumit vyzvánění, zvolte možnost Ticho.

Pomohlo vám to?

Change language

Choose location
Choose language

Kontaktovat podporu

Výuková videa

(