Uživatelské příručky a manuály

Nokia 5

Přístupové kódy

Informace o významu různých kódů telefonu

Kód PIN a PIN2

Kódy PIN nebo PIN2 mají 4-8 číslic.

Tyto kódy chrání SIM kartu před zneužitím a umožňují přístup k různým funkcím. Telefon můžete nastavit tak, aby při zapnutí vyžadoval zadání kódu PIN.

Pokud jste kódy zapomněli nebo jste je nedostali se SIM kartou, obraťte se na poskytovatele síťových služeb.

Pokud třikrát po sobě zadáte nesprávný kód, budete kód muset odblokovat pomocí kódu PUK nebo PUK2.

Kódy PUK a PUK2

Kódy PUK a PUK2 slouží k odblokování kódů PIN nebo PIN2.

Pokud jste kódy nedostali se SIM kartou, obraťte se na poskytovatele síťových služeb.

Zamykací kód

Zamykací kód je znám také jako bezpečnostní kód nebo heslo.

Zamykací kód pomáhá chránit telefon před neoprávněným použitím. Telefon můžete nastavit tak, aby vyžadoval nastavený zamykací kód. Kód uchovejte v tajnosti a uložte jej odděleně od telefonu.

Pokud tento kód zapomenete a telefon je zamknut, bude telefon vyžadovat servisní zásah. Mohou být vyžadovány další poplatky a všechna osobní data v telefonu mohou být odstraněna. Další informace získáte v nejbližším autorizovaném servisním středisku nebo u prodejce.

Kód IMEI

Kód IMEI slouží k identifikaci telefonů v síti. O toto číslo vás také mohou požádat pracovníci autorizovaného servisního střediska nebo prodejce telefonu.

Chcete‑li zobrazit své číslo IMEI, vytočte kód *#06#.

Kód IMEI telefonu je také vytištěn na telefonu nebo na přihrádce na SIM kartu (podle modelu). Pokud má telefon snímací zadní kryt, najdete kód IMEI pod krytem.

Kód IMEI je uveden také na původním prodejním balení.

Nalezení nebo zamknutí telefonu

Pokud jste přihlášeni k účtu Google a telefon ztratíte, můžete ho najít, zamknout nebo vymazat na dálku. U telefonů s přiřazeným účtem Google je ve výchozím stavu zapnuta funkce hledání telefonu.

Chcete‑li použít funkci hledání telefonu, musí telefon:

  • být zapnut,
  • být přihlášen k účtu Google,
  • být připojen přes mobilní datové připojení nebo přes síť Wi-Fi,
  • být viditelný ve službě Google Play,
  • mít zapnuto určování polohy,
  • mít zapnutou funkci hledání telefonu.

Když se funkce hledání telefonu spojí s telefonem, uvidíte místo, kde se nachází, a do telefonu přijde upozornění.

  1. Otevřete v počítači, tabletu nebo telefonu připojeném k Internetu stránku android.com/find a přihlaste se ke svému účtu Google.
  2. Pokud máte více než jeden telefon, klepněte v horní části obrazovky na ztracený telefon.
  3. Podívejte se na mapě, kde se telefon nachází. Uvedená poloha je přibližná a nemusí být přesná.

Pokud váš telefon nelze najít, zobrazí služba hledání telefonu poslední známou polohu (pokud je k dispozici). Chcete‑li telefon zamknout nebo vymazat, postupujte podle pokynů na webu.

Pomohlo vám to?

Změnit jazyk

Vyberte zemi
Vyberte jazyk

Kontaktovat podporu

Výuková videa

Shopping bag with items Shopping bag loading Facebook Google Warning Chevron right Arrow upward HMD Global External link Facebook Instagram YouTube Twitter