Uživatelské příručky a manuály

Nokia 5

Potenciálně výbušná prostředí

V potenciálně výbušných prostorech, například u benzinových pump, přístroj vypínejte. Jiskření by mohlo způsobit výbuch nebo požár, při kterých hrozí nebezpečí poranění nebo úmrtí osob. Dodržujte omezení v prostorech, kde se nacházejí paliva, v chemických závodech a v místech, kde probíhají odstřely za pomoci výbušnin. Potenciálně výbušná prostředí nemusejí být viditelně označena. Patří mezi ně obvykle prostory, ve kterých je vám doporučeno vypnout motor, podpalubí lodí, prostory pro převážení nebo ukládání chemikálií a prostory, kde je v atmosféře zvýšená koncentrace chemikálií nebo malých částic. O tom, zda je možné tento přístroj bezpečně používat v blízkosti vozidel používajících kapalné ropné plyny (např. propan a butan), se informujte u výrobce.

Pomohlo vám to?

Změnit jazyk

Vyberte zemi
Vyberte jazyk

Kontaktovat podporu

Výuková videa

Shopping bag with items Shopping bag loading Facebook Google Warning Chevron right Arrow upward HMD Global External link Facebook Instagram YouTube Twitter