Uživatelské příručky a manuály

Nokia 5

Dotykový displej

Důležité: Chraňte dotykový displej před poškrábáním. Nikdy s dotykovým displejem nepoužívejte běžné pero, tužku ani jiné ostré předměty.

Přetahování položek

Položte na položku na několik sekund prst a posuňte ho po displeji.

Přejetí

Položte prst na displej a posuňte ho v požadovaném směru.

Posouvání dlouhého seznamu nebo menu

Rychle přejeďte prstem nahoru nebo dolů po displeji a poté prst zvedněte. Posouvání zastavíte klepnutím na displej.

Zvětšení nebo zmenšení

Položte na položku (třeba na mapu, fotografii nebo webovou stránku) dva prsty a posuňte je od sebe nebo k sobě.

Zamknutí orientace obrazovky

Když telefon otočíte o 90 stupňů, obrazovka se automaticky otočí.

Chcete-li zamknout orientaci obrazovky na výšku, přejeďte z horního okraje displeje dolů a klepnutím na možnost Automatické otáčení nastavte hodnotu Na výšku.

Navigační tlačítka

Chcete-li zjistit, které aplikace jsou spuštěné, klepněte na tlačítko Přehled check_box_outline_blank.

Chcete-li přejít k jiné aplikaci, klepněte na ni. Chcete-li některou aplikaci ukončit, klepněte u ní na ikonu close.

Chcete-li se vrátit na předchozí obrazovku, klepněte na tlačítko Zpět . Telefon si pamatuje všechny aplikace a weby, které jste navštívili od posledního zamknutí displeje.

Chcete-li přejít na plochu, klepněte na tlačítko Domů panorama_fish_eye. Aplikace, se kterou jste pracovali, zůstane spuštěná na pozadí.

Spuštění dvou aplikací současně

Aby bylo přecházení mezi aplikacemi snadnější, můžete si stisknutím a přidržením tlačítka Přehled check_box_outline_blank rozdělit displej pro dvě aplikace. Normální zobrazení obnovíte opětovným podržením tlačítka Přehled check_box_outline_blank.

Pomohlo vám to?

Změnit jazyk

Vyberte zemi
Vyberte jazyk

Kontaktovat podporu

Výuková videa

Shopping bag with items Shopping bag loading Facebook Google Warning Chevron right Arrow upward HMD Global External link Facebook Instagram YouTube Twitter