Uživatelské příručky a manuály

Nokia 5

Psaní textu

Informace o rychlém a efektivním psaní textu na klávesnici telefonu

Klávesnice na displeji

Psaní na klávesnici na displeji je snadné. Klávesnici můžete používat, když telefon držíte svisle i vodorovně. Rozložení klávesnice se může v různých aplikacích a jazycích lišit.

Klávesnici na displeji otevřete tak, že klepnete na pole pro psaní textu.

Přepínání mezi velkými a malými písmeny

Klepněte na tlačítko Shift. Chcete-li zapnout režim psaní velkých písmen, na toto tlačítko poklepejte. Dalším klepnutím na tlačítko Shift se vrátíte do normálního režimu.

Psaní číslic nebo speciálních znaků

Klepněte na tlačítko číslic a symbolů. Na některých tlačítcích speciálních znaků může být více symbolů. Chcete-li zobrazit další symboly, přidržte symbol nebo speciální znak.

Vkládání symbolů emoji

Klepněte na tlačítko emoji a vyberte symbol emoji.

Kopírování a vkládání textu

Klepněte na slovo a přidržte na něm prst, přetažením značek před a za slovem zvýrazněte text, který chcete kopírovat, a klepněte na možnost KOPÍROVAT. Při vkládání textu klepněte na místo, kam chcete text vložit, a zvolte možnost VLOŽIT.

Přidání diakritického znaménka ke znaku

Klepněte na znak a přidržte na něm prst a klepněte na znaménko nebo znak s diakritikou (pokud ho vaše klávesnice podporuje).

Odstraňování znaků

Klepněte na tlačítko Krok zpět.

Posouvání kurzoru

Chcete-li upravit právě napsané slovo, klepněte na slovo a přetáhněte kurzor na požadované místo.

Návrhy slov na klávesnici

Telefon vám při psaní může navrhovat slova, aby psaní urychlil a zpřesnil. Funkce navrhování slov nemusí být k dispozici ve všech jazycích.

Když začnete psát slovo, telefon navrhuje možná slova. Když je na panelu návrhů zobrazeno požadované slovo, vyberte ho. Chcete‑li zobrazit další návrhy, klepněte na návrh a přidržte na něm prst.

thumb_up_alt

Pokud je navržené slovo označeno tučně, telefon jím psané slovo nahrazuje automaticky. Pokud je slovo napsáno špatně, klepněte na něj a přidržte na něm prst, a uvidíte několik dalších návrhů.

Pokud nechcete, aby klávesnice při psaní navrhovala slova, vypněte textové opravy. Klepněte na možnost Nastavení > Jazyk a zadávání > Virtuální klávesnice. Vyberte klávesnici, kterou normálně používáte. Klepněte na možnost Oprava textu a vypněte metody opravy textu, které nechcete používat.

Opravování slov

Pokud si všimnete, že máte ve slově překlep, klepněte na něj a uvidíte několik návrhů oprav.

Vypnutí kontroly pravopisu

Klepněte na možnost Nastavení > jazyk a zadávání > Oprava pravopisu a nastavte možnost Oprava pravopisu na hodnotu Vypnuto.

Pomohlo vám to?

Změnit jazyk

Vyberte zemi
Vyberte jazyk

Kontaktovat podporu

Výuková videa

Shopping bag with items Shopping bag loading Facebook Google Warning Chevron right Arrow upward HMD Global External link Facebook Instagram YouTube Twitter