Uživatelské příručky a manuály

Nokia 6

Certifikační informace (SAR)

Tento mobilní přístroj vyhovuje předpisům ohledně vystavení rádiovým vlnám.

Tento mobilní přístroj je vysílač a přijímač rádiových vln. Je zkonstruován tak, aby nepřekračoval limity vystavení rádiovým vlnám (radiofrekvenčním elektromagnetickým polím), doporučené mezinárodně platnými pravidly nezávislé vědecké organizace ICNIRP. Tyto předpisy obsahují dostatečnou bezpečnostní rezervu pro zajištění bezpečnosti všech osob bez ohledu na věk nebo zdravotní stav. Pravidla pro vystavení rádiovým vlnám vycházejí z hodnoty SAR (Specific Absorption Rate), která vyjadřuje množství výkonu rádiofrekvenčního vysílání, které při vysílání přístroj vyzařuje do hlavy nebo těla. Limit SAR organizace ICNIRP pro mobilní přístroje je 2,0 W/kg určený průměrně na 10 gramů tělní tkáně.

Zkoušky hodnot SAR jsou prováděny s přístrojem ve standardní provozní poloze vysílajícím s nejvyšším certifikovaným výkonem ve všech frekvenčních pásmech.

Maximální hodnotu SAR přístroje najdete na webové stránce www.nokia.com/phones/sar

Tento přístroj splňuje právní přepisy pro vystavení rádiovým vlnám, pokud je používán u hlavy nebo je umístěn nejméně 1,5 cm od těla. Pokud pro nošení telefonu u těla používáte pouzdro, sponu na opasek nebo jiný druh držáku, neměl by obsahovat kovový materiál a měl by být umístěn nejméně ve výše uvedené vzdálenosti od těla.

K odesílání dat nebo zpráv je nutné kvalitní připojení k síti. Posílání může být pozdrženo, dokud takové připojení není k dispozici. Pokyny ke vzdálenostem dodržujte po celou dobu odesílání.

Při běžném používání jsou hodnoty SAR o hodně menší než zde uvedené hodnoty. Kvůli efektivitě systému a minimalizaci rušení v síti se totiž provozní výkon mobilního telefonu automaticky snižuje, kdykoli nevyžaduje plný výkon pro volání. Čím nižší je výkon, tím nižší je hodnota SAR.

Určité modely zařízení mohou mít různé verze s různými hodnotami. V průběhu času může docházet ke změnám v součástkách a konstrukci a některé z těchto změn mohou ovlivnit hodnoty SAR.

Další informace najdete na webu www.sar-tick.com. Uvědomte si, že mobilní přístroje mohou vysílat, i když nevoláte.

Světová zdravotnická organizace (WHO) prohlásila, že současné vědecké informace neprokazují při používání mobilních zařízení potřebu žádných speciálních opatření. Pokud byste chtěli své vystavení rádiovým vlnám snížit, doporučuje omezit používání takových zařízení nebo používat sadu hands-free, díky které udržíte přístroj ve větší vzdálenosti od hlavy a těla. Další informace, vysvětlení a diskuse o vystavení rádiovým vlnám najdete na webu organizace WHO na adrese www.who.int/peh-emf/en.

Pomohlo vám to?

Change language

Choose location
Choose language

Kontaktovat podporu

Výuková videa