Uživatelské příručky a manuály

Nokia 6

Ukončení připojení

Ukončení připojení k Internetu

Ukončením připojení k Internetu otevřených na pozadí ušetříte energii baterie. Můžete to udělat, aniž byste ukončovali aplikace.

  1. Klepněte na možnost Nastavení > Wi-Fi.
  2. Nastavte možnost Wi-Fi na hodnotu Vypnuto.

Ukončení mobilního datového připojení

  1. Přejeďte z horní části displeje dolů.
  2. Klepněte na možnost network_cell.
  3. Nastavte u možnosti Mobilní data hodnotu Vypnout.

Zapnutí režimu V letadle

  1. Klepněte na možnost Nastavení > Další.
  2. Zapněte Režim V letadle.

Režim V letadle ukončí připojení k mobilní síti a vypne bezdrátové funkce zařízení. Dodržujte pokyny a bezpečnostní požadavky, stanovené například leteckými společnostmi, a všechny příslušné zákony a předpisy. Tam, kde je to povoleno, se můžete v režimu V letadle připojit k síti Wi-Fi a například procházet Internet nebo zapnout sdílení přes Bluetooth.

Pomohlo vám to?

Změnit jazyk

Vyberte zemi
Vyberte jazyk

Kontaktovat podporu

Výuková videa

Shopping bag with items Shopping bag loading Facebook Google Warning Chevron right Arrow upward HMD Global External link Facebook Instagram YouTube Twitter