Uživatelské příručky a manuály

Nokia 6

Šetření nákladů na datový roaming

Náklady za datový roaming a telefonní účty můžete snížit, když změníte nastavení mobilních dat. Chcete-li využívat optimální způsob připojení, změňte nastavení sítí Wi-Fi a mobilních sítí. Datový roaming znamená přijímání dat do telefonu v sítích, které nevlastní ani neprovozuje váš poskytovatel síťových služeb. Připojení k Internetu při roamingu, především v zahraničí, může vést k podstatnému zvýšení poplatků za přenos dat. Připojení Wi-Fi je zpravidla rychlejší a levnější než mobilní datové připojení. Pokud je k dispozici síť Wi-Fi i mobilní datové připojení, použije telefon síť Wi-Fi.

Připojení k síti Wi-Fi

  1. Klepněte na možnost Nastavení > Wi-Fi.
  2. Zkontrolujte, zda je funkce Wi-Fi zapnuta.
  3. Vyberte připojení, které chcete použít.

Ukončení mobilního datového připojení

Přejeďte z horního okraje displeje dolů, klepněte na možnost network_cell a nastavte u možnosti Mobilní data hodnotu Vypnout.

thumb_up_alt

Chcete-li sledovat využívání datových přenosů, klepněte na možnost Nastavení > Využití dat.

Ukončení datového roamingu

Klepněte na možnost Nastavení > Další > Mobilní sítě a vypněte možnost Datový roaming.

Pomohlo vám to?

Change language

Choose location
Choose language

Kontaktovat podporu

Výuková videa