Uživatelské příručky a manuály

Nokia 6

Šetření nákladů na datový roaming

Náklady za datový roaming a telefonní účty můžete snížit, když změníte nastavení mobilních dat. Chcete-li využívat optimální způsob připojení, změňte nastavení sítí Wi-Fi a mobilních sítí. Datový roaming znamená přijímání dat do telefonu v sítích, které nevlastní ani neprovozuje váš poskytovatel síťových služeb. Připojení k Internetu při roamingu, především v zahraničí, může vést k podstatnému zvýšení poplatků za přenos dat. Připojení Wi-Fi je zpravidla rychlejší a levnější než mobilní datové připojení. Pokud je k dispozici síť Wi-Fi i mobilní datové připojení, použije telefon síť Wi-Fi.

Připojení k síti Wi-Fi

  1. Klepněte na možnost Nastavení > Wi-Fi.
  2. Zkontrolujte, zda je funkce Wi-Fi zapnuta.
  3. Vyberte připojení, které chcete použít.

Ukončení mobilního datového připojení

Přejeďte z horního okraje displeje dolů, klepněte na možnost network_cell a nastavte u možnosti Mobilní data hodnotu Vypnout.

thumb_up_alt

Chcete-li sledovat využívání datových přenosů, klepněte na možnost Nastavení > Využití dat.

Ukončení datového roamingu

Klepněte na možnost Nastavení > Další > Mobilní sítě a vypněte možnost Datový roaming.

Pomohlo vám to?

Změnit jazyk

Vyberte zemi
Vyberte jazyk

Kontaktovat podporu

Výuková videa

Shopping bag with items Shopping bag loading Facebook Google Warning Chevron right Arrow upward HMD Global External link Facebook Instagram YouTube Twitter