Uživatelské příručky a manuály

Nokia 6

Dotykový displej

Důležité: Chraňte dotykový displej před poškrábáním. Nikdy s dotykovým displejem nepoužívejte běžné pero, tužku ani jiné ostré předměty.

Přetahování položek

Položte na položku na několik sekund prst a posuňte ho po displeji.

Přejetí

Položte prst na displej a posuňte ho v požadovaném směru.

Posouvání dlouhého seznamu nebo nabídky

Rychle přejeďte prstem nahoru nebo dolů po displeji a poté prst zvedněte. Posouvání zastavíte klepnutím na displej.

Zvětšení nebo zmenšení

Položte na položku (třeba na mapu, fotografii nebo webovou stránku) dva prsty a posuňte je od sebe nebo k sobě.

Zamknutí orientace obrazovky

Když telefon otočíte o 90 stupňů, obrazovka se automaticky otočí.

Chcete-li zamknout orientaci obrazovky na výšku, přejeďte z horního okraje displeje dolů a klepnutím na možnost Automatické otáčení nastavte hodnotu Na výšku.

Navigační tlačítka

Chcete-li zjistit, které aplikace jsou spuštěné, klepněte na tlačítko Přehled check_box_outline_blank.

Chcete-li přejít k jiné aplikaci, klepněte na ni. Chcete-li některou aplikaci ukončit, klepněte u ní na ikonu close.

Chcete-li se vrátit na předchozí obrazovku, klepněte na tlačítko Zpět . Telefon si pamatuje všechny aplikace a weby, které jste navštívili od posledního zamknutí displeje.

Chcete-li přejít na plochu, klepněte na tlačítko Domů panorama_fish_eye. Aplikace, se kterou jste pracovali, zůstane spuštěná na pozadí.

Spuštění dvou aplikací současně

Aby bylo přecházení mezi aplikacemi snadnější, můžete si stisknutím a přidržením tlačítka Přehled check_box_outline_blank rozdělit displej pro dvě aplikace. Normální zobrazení obnovíte opětovným podržením tlačítka Přehled check_box_outline_blank.

Pomohlo vám to?

Change language

Choose location
Choose language

Kontaktovat podporu

Výuková videa