Uživatelské příručky a manuály

Nokia 6

Dopravní prostředky

Rádiové signály mohou ovlivňovat nesprávně namontované nebo nedostatečně stíněné elektronické systémy ve vozidlech. Další informace získáte u výrobce vozidla nebo jeho vybavení. Zařízení by měl do vozidla instalovat pouze autorizovaný pracovník. Chybně provedená montáž může být nebezpečná a může způsobit zrušení platnosti záruky. Pravidelně kontrolujte, jestli je veškeré příslušenství bezdrátového přístroje ve vozidle správně nainstalováno a jestli správně funguje. V prostoru, ve kterém se nachází přístroj, jeho části nebo příslušenství, neukládejte ani nepřenášejte hořlavé nebo výbušné materiály. Přístroj ani jiné příslušenství neumisťujte do prostoru, kam se v případě spuštění aktivují airbagy.

Pomohlo vám to?

Změnit jazyk

Vyberte zemi
Vyberte jazyk

Kontaktovat podporu

Výuková videa

Shopping bag with items Shopping bag loading Facebook Google Warning Chevron right Arrow upward HMD Global External link Facebook Instagram YouTube Twitter